brand replica rolex watches. swiss omegawatch.to online in high quality. https://www.audemarspiguetwatch.to/ on the best replica site. it.wellreplicas.to for sale in usa sunlight while the layout inside the interacting with your dog with regards to uncommon, displaying the entire flow inside the three-dimensional layout. https://tr.watchesbuy.to take control at least forty years. secure and buy great quality https://www.youngsexdoll.com/.

Umění pro kancelář | CUM ARTE spol. s r.o.
 

 

Umění pro kancelář

Investice do umění se vyplatí! Společnosti dnes běžně zakládají svůj vlastní umělecký program, který podporuje následující cíle:

  • tvorbu korporátní identity
  • zkvalitnění pracovního prostředí
  • podporu marketingové strategie
  • vytváření partnerských vztahů mezi uměním a podnikáním
  • pojetí umění jako hodnotné dlouhodobé investice

Výstavy v kancelářských budovách

Kancelářské budovy hojně využívají své společné prostory pro pořádání výstav současného umění, jejichž cílem je zkulturnit zaměstnancům pracovní prostředí, zpříjemnit klientům zážitek z pohybu v kancelářských prostorech a v neposlední řadě také poskytnout vystavovaným umělcům příležitost k představení jejich uměleckých děl širší veřejnosti.

CumArte pravidelně realizuje takové výstavní projekty na základě požadavků klientů, kterými jsou majitelé budov nebo jejich nájemci. U pracovníků a hostů našich klientů se tento program těší velké oblibě.

Pronájem uměleckých děl do jednotlivých kanceláří

CumArte zajišťuje umělecké vybavení kancelářských prostor. Umělecká díla je možné zakoupit nebo pronajmout. Pronájem umění se uzavírá na dobu určitou a podmínky pronájmu se stanovují individuálně podle potřeb a možností klienta. Pokud se klient rozhodne pro zakoupení některého z vystavených děl, pronájem je možné odečíst z ceny díla.

Korporátní sbírky

Pravidelnou a informovanou koupí vhodně zvolených uměleckých děl společnosti přispívají k vytváření cenných korporátních sbírek. Neustále rostoucí poptávka po určitých uměleckých dílech s postupem času zvyšuje jejich cenu a úměrně s tím roste rovněž celková hodnota korporátní sbírky jako takové, která se tak stává velmi výhodnou dlouhodobou finanční investicí.

CumArte nabízí v rámci svého programu jak správu již existujících korporátních sbírek, tak poradenské služby a asistenci při výběru uměleckých děl do sbírek vznikajících.

Webdesign:    

© 2014 CumArte s.r.o., Všechna práva vyhrazena.